BỘ GẠCH ỐP VGC 9139-9140-9141
Mã Sản Phẩm GẠCH ỐP
  • KÍCH THƯỚC: 300x600 MM
  • CHẤT LIỆU: CERAMIC
  • BỀ MẶT: PHẲNG
  • NHÃN HIỆU: VGC