Gạch trang trí

  • Tất cả
SN88880
Kích thước: 800 x 800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Phẳng
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN88880
SR88889
Kích thước: 800 x 800mm
Nhãn hiệu: SUNRISE
Bề mặt: Phẳng
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SR88889
SN16169
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16169
SN16168
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16168
SN16165
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16165
SN16164
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16164
SN16163
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16163
SN16162
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16162
SN16161
Kích thước: 1600x1600mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN16161
SN12188
Kích thước: 1200x1800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12188
SN12186
Kích thước: 1200x1800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12186
SN12185
Kích thước: 1200x1800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12185
SN12183
Kích thước: 1200x1800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12183
SN12182
Kích thước: 1200x1800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12182
SN12181
Kích thước: 1200x1800mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12181
SN12129
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12129
SN12128
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12128
SN12125
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12125
SN12124
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12124
SN12123
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12123
SN12122
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12122
SN12121
Kích thước: 1200x1200mm
Nhãn hiệu: SONATA
Bề mặt: Định hình
Công nghệ:
Chất liệu: Kim Tinh
Loại gạch: Gạch trang trí
SN12121
LIÊN HỆ
HÒA BÌNH MINH luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn (24/7) tất cả các ngày trong tuần. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 48h.
Hotline: 1800 1502
THƯ MỚI
Đăng ký để nhận thông tin mới nhất

Copyright 2016 by Hoa Binh Minh Corp