SR8888
Mã Sản Phẩm GẠCH LÁT
  • KÍCH THƯỚC: 800x800 MM
  • CHẤT LIỆU: PORCELAIN
  • BỀ MẶT: PHẲNG
  • NHÃN HIỆU: SUNRISE
SẢN PHẨM Liên quan